1. Observed/expected
  2. Observed-to-expected
  3. Observed-to-expected ratio
  4. On examination - also OE
  5. Observed/expected ratio
  6. Optical/Electrical converter
  7. Olf/EBF
  8. Optical-to-Electrical
  9. Optical/electrical
  10. Output Electronics

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X