1. Oxygen - also OXY, o and OX
  2. Object-Oriented - also OO
  3. Opaque-2
  4. Ohto
  5. Oxide in oxygen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X