1. O6-methyldeoxyguanine
    2. O6-methyldeoxyguanosine - also O6-medGuo
    3. O6-methyl-2'-deoxyguanosine - also O6-MedGuo

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X