1. Operations, Administrations and Maintenance Part
    2. Operations, Administration, Maintenance and Provisioning - also OAM&P

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X