1. Object - also O and obi
  2. Objective - also O and objv
  3. Objekt
  4. On-Board Jammer
  5. Object, Objection
  6. Obstacle - also OBST and Obs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X