1. Oral contraceptive pills - also OCP and OCs
  2. Organochlorine compounds - also OCs, OC and OCC
  3. Osteoclast precursors
  4. Organochlorinated pesticides - also OCP
  5. Organochlorine pesticides - also OCs, OCP, OPs and OC

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X