1. Object Component eXtension
  2. Optical Carrier x
  3. Object Control Extension
  4. Ole Control eXtension
  5. OLE Control eXtensions
  6. Occipital cortex - also OC and OCC
  7. OLE Custom Control

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X