1. Object DBMS
  2. Object-Oriented Database Management System - also OODMS and OODBMS
  3. Object Database Management System
  4. Object orientated Database Management System - also OODBMS
  5. Onboard Data Base Management System

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X