1. Ornithine decarboxylase - also odc, OD and OrnDCase
  2. Orotidine 5'-monophosphate decarboxylase - also OMPDC
  3. Orotidylate decarboxylase - also odc
  4. Orotidine 5'-phosphate decarboxylase

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X