1. Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  2. Orthogonal Frequency Division Modulation
  3. Orthogonal Frequency-Diversity Multiplexing
  4. Optical Frequency Division Multiplexing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X