1. Off-Line Transaction Processing
  2. Orbiter Flight Test Panel
  3. ODETTE FTP
  4. Offline Transaction Processing
  5. ODETTE File Transfer Protocol

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X