1. O6-alkylguanine-DNA alkyltransferase - also O6-AGT and O6-AT
    2. O-alkylguanine-DNA alkyltransferase

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X