1. Out Of Band
  2. Order of battle - also ORBAT, OB and ODB
  3. Out of bed
  4. Out-Of-Band
  5. Operations Operating Budget
  6. Out of breath
  7. Open Order Book
  8. Out Of Bounds

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X