1. Object-Oriented Database Management Systems
  2. Object Orientated Database Management System - also ODBMS
  3. Object-oriented database management system - also OODMS and ODBMS
  4. Object Oriented Data Base Management System
  5. Object-Oriented Data Base Management System
  6. Object-Oriented DBMS

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X