1. Object Oriented Programming
  2. Out of Position
  3. Out-of-phase - also OP
  4. Object Orientated Programming
  5. Object-oriented programming
  6. Out of power
  7. Out Of Production
  8. Out-of-pocket
  9. Object-Oriented Principle
  10. Out of plaster
  11. Out of print - also o.p., O/P and OP

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X