1. Off-pump coronary artery bypass graft
  2. Off-pump coronary bypass
  3. Off-pump CABG
  4. Off-pump coronary artery bypass surgery
  5. Off-pump coronary artery bypass - also OP-CAB
  6. Off-pump coronary artery bypass grafting - also OPCABG
  7. Off-pump coronary bypass grafting
  8. Off-pump CAB

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X