1. Operation Order
  2. Operations Order - also OPORDER and OPO
  3. Operational Order
  4. Operational Orders

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X