1. Offset Quadrature Phase Shift Key
  2. Offset QPSK
  3. Offset Quad Phone Shift Keying
  4. Offset Quadrature Phase Shift Keying

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X