1. One Time Programmable ROM
    2. One-Time Programmable Read Only Memory
    3. One Time Programmable Read Only Memory

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X