1. Oligodeoxyribonucleotide - also ODN
  2. Oligonucleotide - also ON, Olg and OGN
  3. Oligodeoxynucleotide - also ODN
  4. Oligodeoxynucleotides - also ODNs, ODN, oligos and ONs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X