1. Organization - also O, Organ, Orgn and org.
  2. Operations Research Group
  3. Origin - also ORIG, ori, O and orig.
  4. Org, organic
  5. IATA code for Orange County Airport, Orange, Texas, United States
  6. Operational Requirements Group
  7. ORGANOGENESIS, INC.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X