1. Original - also ORI and orig.
  2. Origin - also ORG, ori, O and orig.
  3. ORIGINATION - also Org
  4. Originator/Origin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X