1. Ounce - also oz.
  2. Ozone - also O3 and O
  3. Opsonized zymosan - also OpZ and Op-zym
  4. Opsonised zymosan
  5. Opsonized zymozan
  6. Oxazepam - also OX, OZP and OXA
  7. Stands for: Australia
  8. Obese Zucker
  9. Optical zone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X