1. P and D
  2. Plug and Display - also PD and PnD
  3. Production and Deployment - also PROD and PROD/DEPL
  4. Price and delivery
  5. Planning and Design
  6. Planning and Development
  7. Provide and describe
  8. Production and Development

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X