1. Phosphorylated form of CREB - also pCREB
    2. Phosphorylated CREB - also PCREB
    3. Phospho-CREB

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X