1. Phosphorylated extracellular signal-regulated kinase - also pERK and phospho-ERK
    2. Phosphorylated ERK - also pERK
    3. Phospho-ERK

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X