1. Phosphotyrosine - also PTyr, PY and PT
    2. Phosphotyrosyl - also pTyr and pY

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X