1. Phosphocholine - also PC, PCho, PCh, P-Cho and POPC
    2. Phosphorylcholine - also PC, PCho, PCh and PRC

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X