1. P-glycoproteins - also P-gps, Pgps and Pgp
  2. P-glycoprotein - also Pgp and P-gly
  3. P-glycoprotein 170 - also P-170
  4. Permeability glycoprotein

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X