1. Peak-to-background
  2. Push Button - also PB
  3. Playback - also PLBK and PB
  4. Purpose built
  5. Push-button - also PB
  6. Provider/Beneficiary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X