1. Parts List - also PL
  2. Purchased Labor
  3. Pay Load
  4. Powder/liquid
  5. Post-landing - also PL
  6. Powder to liquid
  7. Profit and Loss - also PL and P&L

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X