1. Peer to Peer - also PTP
  2. People To People
  3. Peer-to-Peer
  4. Person to Person
  5. Point To Point - also PP and PTP

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X