1. Poly binding protein 2 gene
    2. Poly binding protein 2 - also PCBP2
    3. Polyadenylation binding protein 2

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X