1. Public Network Node Interface
  2. Private Network to Network Interface - also P-NNI
  3. Private Network-Network Interface
  4. PINNACLE ASSOCIATES, INC.
  5. Private Network Node Interface
  6. Private Network-to-Network Interface - also PPNI

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X