1. Protein phosphatases - also PTPs
    2. Phosphotyrosine phosphatases - also PTPs and PTPase
    3. Protein tyrosine phosphatases - also PTPs, PTP and PTPase

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X