1. Percutaneous transluminal renal angioplasty - also PTA
  2. Percutaneous transluminal rotational atherectomy
  3. Percutaneous transluminal angioplasty - also pta and PCTA
  4. Percutaneous transluminal renal artery angioplasty
  5. Port Terminal Railroad Association

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X