1. Phosphotyrosyl - also pY and P-Tyr
    2. Phosphotyrosine - also P-Tyr, PY and PT

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X