1. Polyvinylpyridine-N-oxide - also PVPNO
    2. Poly-2-vinylpyridine-N-oxide

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X