1. Pyruvate dehydrogenase complex - also pdc, PDH and PDHa
    2. Pyruvate dehydrogenase multienzyme complex - also PDC and PDH

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X