1. Photograph - also foto and P
  2. Photographer - also pho, P, Phot and Photog
  3. Photographic - also Phot
  4. Photography - also P, Phot and Photog

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X