1. Phosphatidylinositol - also Pl, Ptdlns and PhI
    2. Phosphatidylinositide - also PI
    3. Phosphoinositide - also PI, PPI and PIns

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X