1. Quantitative polymerase chain reaction - also QPCR
  2. Quantitative RT-PCR - also QRT-PCR, Q-RT-PCR and QPCR
  3. Quantitative real-time PCR - also qPCR, qRT-PCR and Q-RT-PCR
  4. Quantitative real-time polymerase chain reaction - also QRT-PCR and qPCR
  5. Quantitative PCR - also QPCR

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X