1. Quantitative RT-PCR - also QRT-PCR, Q-PCR and QPCR
  2. Quantitative real-time RT-PCR - also QRT-PCR and QPCR
  3. Quantitative real-time PCR - also qPCR, qRT-PCR and Q-PCR
  4. Quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction
  5. Quantitative reverse transcription polymerase chain reaction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X