1. Quality Action Team
  2. Qualification Acceptance Test
  3. QATAR - also QA and Q
  4. Qualification Approval Test
  5. Quality Assurance Team

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X