1. Qualcomm Code Excited Linear Prediction
    2. Qualcomm's Proprietary Version of Code Excited Linear Predictive

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X