1. Quarter Common Intermediate Format
  2. Quarter Common Interchange Format
  3. Quarter Common Image Format
  4. Quarter CIF - also Q-CIF
  5. Quarter Common source Intermediate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X