1. Quantitative polymerase chain reaction - also Q-PCR
  2. Quantitative RT-PCR - also QRT-PCR, Q-PCR and Q-RT-PCR
  3. Quantitative PCR - also Q-PCR
  4. Quantitative real-time PCR - also qRT-PCR, Q-PCR and Q-RT-PCR
  5. Quantitative real-time RT-PCR - also QRT-PCR and Q-RT-PCR
  6. Quantitative PCR assay
  7. Quantitative real-time polymerase chain reaction - also QRT-PCR and Q-PCR

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X