1. Quality-adjusted life years - also QALYs
  2. Quality adjusted life year
  3. Quality-adjusted life year
  4. Quality Adjusted Life Year gained

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X