1. Rangeless Airborne Instrumentation Distributed System
  2. Rapid Air Defense System - also RADS
  3. Radar Airborne Intruder Detection System
  4. Rangeless Airborne Instrumented Debriefing System
  5. Rapid Anti-ship missile Integrated Defense System
  6. Rapid Area Integrated Defense System
  7. Redundant Arrays of Inexpensive Disks - also RAID
  8. Remote Atmospheric Ionospheric Detection System
  9. Rapid Antiship cruise missile IDentification System
  10. REMOTE ATMOSPHERIC AND IONOSPHERIC DETECTION SYSTEM
  11. Rpaid ASMD Integrated Defense System

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X