1. Radar Altimeter - also RA, RAD ALT and R/A
    2. Radar altitude - also RADALT

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X